Informatie

Neem voor meer informatie
contact met ons op.

MEER INFO

Inschrijven nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf u dan hieronder in.

Wij gaan verhuizen!

Deel dit bericht

Voorkom bijtelling met rittenregistratie

U kunt de bijtelling voor de auto van de zaak voorkomen door op jaarbasis niet meer dan 500 km privé te rijden. U kunt dit aantonen met bijvoorbeeld een rittenregistratie. In de rittenregistratie moet u niet alleen een aantal basisgegevens vermelden, maar ook de gegevens per rit. Gebruik het model dat de Belastingdienst voorschrijft om ervan verzekerd te zijn dat u de juiste gegevens registreert.

Let op

Voldoet uw rittenregistratie niet, dan krijgt u alsnog te maken met de bijtelling, tenzij u op een andere manier kunt aan­tonen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 km privé heeft gereden. De Belastingdienst legt dan een naheffingsaanslag op. Daarnaast kan de Belastingdienst ook een boete opleggen van € 4.920.

 

Deel dit bericht

Kassagegevens moeten digitaal worden bewaard

Digitale detailgegevens uit een kassa moeten bewaard blijven, zodat de Belastingdienst een efficiënte controle kan uitvoeren. Dit zegt de Hoge Raad in een recente uitspraak. Wat betekent de uitspraak en wat zijn de gevolgen?

De conclusie van de uitspraak is dat de ondernemer de digitale detailgegevens uit een kassa in beginsel moeten kunnen aanleveren. De ondernemer is verantwoordelijk dat hij deze gegevens goed bewaart, ook als de kassa onvoldoende geheugencapaciteit heeft.

Wat staat hierover in de wet?
De kern van de administratieplicht van een ondernemer is geregeld in artikel 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). De wet zegt dat de ondernemer een administratie moet voeren die past bij de aard en de omvang van de onderneming. Ook is de ondernemer verantwoordelijk om gegevens te bewaren en bij controle aan te leveren aan de Belastingdienst. Zodat de Belastingdienst binnen redelijke tijd een controle kan uitvoeren.

Wat houdt de uitspraak van de Hoge Raad in?
Door technologische ontwikkelingen - kassabediening vanaf mobiele telefoons, opslag in de cloud - verandert de invulling van de eisen aan een administratie. Bij sommige kassa’s worden de detailgegevens elke week overschreven om geheugen te besparen. De Hoge Raad bevestigt in zijn uitspraak dat de detailgegevens nodig zijn voor een efficiënte controle door de Belastingdienst. Het argument van de ondernemer dat de kassa onvoldoende capaciteit heeft om deze gegevens gedurende de bewaartermijn te bewaren wordt door de rechter niet als excuus geaccepteerd.

Wat zijn de gevolgen van de uitspraak?
Als er bij controle een verschil van mening is over de omzet en uw klant kan de detailgegevens van de kassa niet digitaal aanleveren, dan kan dat ertoe leiden dat uw klant niet voldoet aan de administratie- en bewaarplicht. Het gevolg kan zijn dat de bewijslast wordt omgekeerd en verzwaard.

Het is dus van belang dat uw klant een kassa of kassasysteem gebruikt waarmee hij aan zijn administratieve verplichtingen kan voldoen. Deze kassa ondersteunt het bedrijfsproces en bewaart de geregistreerde gegevens, digitaal, in detail.

Wat is een aan te bevelen kassa?

Er zijn verschillende soorten kassa’s waarmee uw klant aan de fiscale eisen kan voldoen. Hebt u zelf niet de kennis om dit te beoordelen? Softwareontwikkelaars, leveranciers en accountants hebben samen met de Belastingdienst een norm ontwikkeld voor kassa’s: heKeurmerk Betrouwbaar Afrekensysteem. Een keurmerkkassa geeft een volledig, duidelijk en inzichtelijk rapport van de geregistreerde omzet. Deze zekerheid kan het vertrouwen bevestigen dat u in uw klant heeft.

Deel dit bericht

Wet Werk en Zekerheid

In onderstaande brochure van de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) kunt u lezen welke veranderingen er per 1 juli 2015 zijn voor de Wet Werk en Zekerheid zijn en welke maatregelen u eventueel moet nemen.  

Brochure Wet Werk en Zekerheid 1 juli 2015

Deel dit bericht

Digitale nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van fiscaal en financieël gebied?

Dat kan binnenkort met onze digitale nieuwsbrief.

Wilt u de nieuwsbrief ook in uw mailbox ontvangen, schrijf u dan in op deze pagina. 

Deel dit bericht

Het contact met de klanten is erg leuk, vooral als ik mensen gerust kan stellen nadat ze een brief van de belasting-dienst hebben ontvangen.

 

2013@kantoorgraafland                                                                                                                                                                                               bureau kicker