Informatie

Neem voor meer informatie
contact met ons op.

MEER INFO

Inschrijven nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf u dan hieronder in.

Kassagegevens moeten digitaal worden bewaard

Digitale detailgegevens uit een kassa moeten bewaard blijven, zodat de Belastingdienst een efficiënte controle kan uitvoeren. Dit zegt de Hoge Raad in een recente uitspraak. Wat betekent de uitspraak en wat zijn de gevolgen?

De conclusie van de uitspraak is dat de ondernemer de digitale detailgegevens uit een kassa in beginsel moeten kunnen aanleveren. De ondernemer is verantwoordelijk dat hij deze gegevens goed bewaart, ook als de kassa onvoldoende geheugencapaciteit heeft.

Wat staat hierover in de wet?
De kern van de administratieplicht van een ondernemer is geregeld in artikel 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). De wet zegt dat de ondernemer een administratie moet voeren die past bij de aard en de omvang van de onderneming. Ook is de ondernemer verantwoordelijk om gegevens te bewaren en bij controle aan te leveren aan de Belastingdienst. Zodat de Belastingdienst binnen redelijke tijd een controle kan uitvoeren.

Wat houdt de uitspraak van de Hoge Raad in?
Door technologische ontwikkelingen - kassabediening vanaf mobiele telefoons, opslag in de cloud - verandert de invulling van de eisen aan een administratie. Bij sommige kassa’s worden de detailgegevens elke week overschreven om geheugen te besparen. De Hoge Raad bevestigt in zijn uitspraak dat de detailgegevens nodig zijn voor een efficiënte controle door de Belastingdienst. Het argument van de ondernemer dat de kassa onvoldoende capaciteit heeft om deze gegevens gedurende de bewaartermijn te bewaren wordt door de rechter niet als excuus geaccepteerd.

Wat zijn de gevolgen van de uitspraak?
Als er bij controle een verschil van mening is over de omzet en uw klant kan de detailgegevens van de kassa niet digitaal aanleveren, dan kan dat ertoe leiden dat uw klant niet voldoet aan de administratie- en bewaarplicht. Het gevolg kan zijn dat de bewijslast wordt omgekeerd en verzwaard.

Het is dus van belang dat uw klant een kassa of kassasysteem gebruikt waarmee hij aan zijn administratieve verplichtingen kan voldoen. Deze kassa ondersteunt het bedrijfsproces en bewaart de geregistreerde gegevens, digitaal, in detail.

Wat is een aan te bevelen kassa?

Er zijn verschillende soorten kassa’s waarmee uw klant aan de fiscale eisen kan voldoen. Hebt u zelf niet de kennis om dit te beoordelen? Softwareontwikkelaars, leveranciers en accountants hebben samen met de Belastingdienst een norm ontwikkeld voor kassa’s: heKeurmerk Betrouwbaar Afrekensysteem. Een keurmerkkassa geeft een volledig, duidelijk en inzichtelijk rapport van de geregistreerde omzet. Deze zekerheid kan het vertrouwen bevestigen dat u in uw klant heeft.

Deel dit bericht

Wet Werk en Zekerheid

In onderstaande brochure van de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) kunt u lezen welke veranderingen er per 1 juli 2015 zijn voor de Wet Werk en Zekerheid zijn en welke maatregelen u eventueel moet nemen.  

Brochure Wet Werk en Zekerheid 1 juli 2015

Deel dit bericht

Digitale nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van fiscaal en financieël gebied?

Dat kan binnenkort met onze digitale nieuwsbrief.

Wilt u de nieuwsbrief ook in uw mailbox ontvangen, schrijf u dan in op deze pagina. 

Deel dit bericht

Opzettelijk niet betalen omzetbelasting en loonbelasting strafbaar

Met ingang van 1 januari 2014 is het opzettelijk niet betalen van omzetbelasting en/of loonbelasting strafbaar geworden. Een ondernemer of bestuurder kan een gevangenisstraf of flinke boete opgelegd krijgen.

Tot en met 31 december 2013 was de maximale straf voor het niet (tijdig) betalen van omzetbelasting en/of loonbelasting als volgt:

een betaalverzuimboete van 2% (vanaf 2014: 3%) van het niet (tijdig) betaalde bedrag, met een minimum van € 50, en een maximum van € 4.920;

bij grove schuld of opzet kan daarnaast een vergrijpboete worden opgelegd tot 100% van het te betalen bedrag.

Vanaf 1 januari 2014 is het, naast bovenstaande straffen, ook mogelijk dat aan de ondernemer of aan de bestuurder van de onderneming een gevangenisstraf van maximaal 6 jaar, of een bestuurlijke boete van de 5e categorie, met een maximum van € 78.000 opgelegd wordt.

Het doel van deze maatregel is het tegengaan van verschillende vormen van fraude, zoals btw-carrouselfraude, zonder ‘de goedwillende ondernemer’ te straffen. Een goedwillende ondernemer is een ondernemer die ofwel tijdig zijn aanslagen betaalt, ofwel, bij betalingsproblemen, tijdig uitstel van betaling aanvraagt of tijdig melding doet van betalingsonmacht.

Het is daarom extra belangrijk geworden om de aanslagen omzetbelasting en loonbelasting tijdig te voldoen, of anders tijdig te verzoeken om uitstel van betaling of de betalingsonmacht te melden. U riskeert anders sinds 1 januari 2014 een gevangenisstraf van maximaal 6 jaar, of een sterk verhoogde geldboete.

Het gaat hier enkel om de betaling van omzetbelasting of loonbelasting, waarvoor al aangifte omzetbelasting of loonbelasting is gedaan. Het boeteregime voor verzuim bij het indienen van aangiften is per 1 januari 2014 niet veranderd.

Deel dit bericht

Opgaaf lening eigen woning

Sinds 1 januari 2013 gelden nieuwe regels voor wat betreft leningen voor de eigen woning. Sindsdien geldt namelijk dat als een lening wordt afgesloten bij een niet-administratieplichtige, de Belastingdienst hiervan op de hoogte moet worden gesteld (art. 3.119g Wet IB 2001). Als deze verplichting niet wordt nagekomen, wordt de schuld niet aangemerkt als eigenwoningschuld en is de rente niet aftrekbaar. Het gaat bijvoorbeeld om leningen die ouders aan kinderen verstrekken.
Op de website van de Belastingdienst is inmiddels het
elektronisch formulier te vinden waarmee de opgaaf lening eigen woning moet worden gedaan. De opgaaf dient te worden gedaan op het moment dat de aangifte wordt ingediend, maar uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de overeenkomst is aangegaan. Hetzelfde formulier dient te worden gebruikt om wijzigingen van de betreffende gegevens door te geven. Dergelijke wijzigingen worden doorgegeven binnen een maand na afloop van het kalenderjaar waarin de wijziging zich voordoet.

 

Deel dit bericht

2013@kantoorgraafland                                                                                                                                                                                               bureau kicker