Nieuws

Kijk hier voor meer nieuws over accountancy en belastingadvies.

MEER NIEUWS

Informatie

Neem voor meer informatie
contact met ons op.

MEER INFO

Onze diensten

Accountancy
Onze AA-Accountant verzorgt een groot aantal uiteenlopende werkzaamheden op het gebied van:
•  doelmatige inrichting van de administratie
•  advisering over financieringsvormen
•  opmaken van jaarrekeningen
•  afgeven van accountantsverklaringen
Ook verzorgen wij desgewenst de complete administratie voor uw onderneming zodat u van alle boekhoudkundige zorgen verlost bent.

Belastingadvies
Onze RB gecertificeerde belastingadviseur zorgt er voor dat u er zakelijk en privé op kunt rekenen dat uw fiscale zaken optimaal worden afgewikkeld:
•  verzorgen aangiftes omzetbelasting, loonbelasting,
•  vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting voor 
    particulieren en ondernemers
•  adviseren over toepassing fiscale wetgeving
•  strategische adviezen bij fusies en overnames
    inspelen op voortdurend veranderende wetgeving

Onze adviseurs beschikken over up-to-date kennis door permanente bijscholing en het bijhouden van de vakliteratuur. Zij kunnen u altijd informeren over de nieuwste stand van zaken, zodat u nooit voor onaangename verrassingen komt te staan.

Honorering
Over de honorering van onze werkzaamheden bestaat volstrekte helderheid. Wij werken op basis van bij u bekende uurtarieven en declareren onze werkzaamheden op nacalculatiebasis aan de hand van inzichtelijk geregistreerde urenverantwoording.

Algemene voorwaarden  >> Download

 

Deel dit bericht

In elke jaarrekening en aangifte zit voor mij een uitdaging om voor de cliënt wat te kunnen betekenen.

 

2013@kantoorgraafland                                                                                                                                                                                               bureau kicker