Nieuws

Kijk hier voor meer nieuws over accountancy en belastingadvies.

MEER NIEUWS

Informatie

Neem voor meer informatie
contact met ons op.

MEER INFO

Onze diensten

Accountancy
Onze AA-Accountant verzorgt een groot aantal uiteenlopende werkzaamheden op het gebied van:
•  doelmatige inrichting van de administratie
•  advisering over financieringsvormen
•  opmaken van jaarrekeningen
•  afgeven van accountantsverklaringen
Ook verzorgen wij desgewenst de complete administratie voor uw onderneming zodat u van alle boekhoudkundige zorgen verlost bent.

Belastingadvies
Onze belastingadviseurs zorgen er voor dat u er zakelijk en privé op kunt rekenen dat uw fiscale zaken optimaal worden afgewikkeld:
•  verzorgen aangiftes omzetbelasting, loonbelasting,
•  vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting voor 
    particulieren en ondernemers
•  adviseren over toepassing fiscale wetgeving
•  strategische adviezen bij fusies en overnames
    inspelen op voortdurend veranderende wetgeving

Onze adviseurs beschikken over up-to-date kennis door permanente bijscholing en het bijhouden van de vakliteratuur. Zij kunnen u altijd informeren over de nieuwste stand van zaken, zodat u nooit voor onaangename verrassingen komt te staan.

Honorering
Over de honorering van onze werkzaamheden bestaat volstrekte helderheid. Wij werken op basis van bij u bekende uurtarieven en declareren onze werkzaamheden op nacalculatiebasis aan de hand van inzichtelijk geregistreerde urenverantwoording.

 

 

Deel dit bericht

In elke jaarrekening en aangifte zit voor mij een uitdaging om voor de cliënt wat te kunnen betekenen.

 

2013@kantoorgraafland                                                                                                                                                                                               bureau kicker